Scilab Team

Project Investigator

 • Prof. Kannan Moudgalya
 • Prof. Madhu N Belur

Project Manager

 • Usha Viswanathan
 • Vineeta Ghavri
 • Rupak Rokade

Research Assistant

 • Sudhakar Kumar

Web Administrator

System Administrator

 • Lee Thomas Stephen
 • Rohan Mhatre

Office Staff

 • Priya Hiregange
 • Komal Solanki
 • Vishal Birare

Former Members of the Scilab Team

 • Kiran Kishore
 • Abhishek Pawar
 • Aditya Sengupta
 • Bishnu Satpathy
 • Sushma T N Dubey
 • Deepak Kharat
 • Sonanya Tatikola
 • Mukul R Kulkarni
 • Dr. Bella Tony Puthenpurakal
 • Priyanka Bhagwat
 • Dipti Ghosalkar
 • Deepak Patil
 • Dhiraj Magare
 • Giridharan Murali
 • Santosh Kumar
 • Vishwesh Vyawahare
 • Ganesh Rakate
 • Rakhi R
 • Lavitha Monisha Pereira
 • Bhavani Jalkrish
 • Jayaram Pai
 • Srikant Patnaik
 • Inderpreet Arora
 • Kaushik Venkata
 • Shalini R Shrivastava
 • Anuradha Amrutkar
 • Anuradha Singhania
 • Mahanand Mali
 • Anita Kharat
 • Prashant Dave
 • Prashant Shah
 • Shalini Srivastava
 • Shahid Ali Farooqui
 • Shubham Rai
 • Manas Ranjan Das
 • Manoj P Gudi
 • Vishnuraj K
 • Sanmugasundaram K
 • Dinesh S Gaddi
 • Shamika